ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ሲያትል እንታይ ይግበር ኣሎ

አማርኛاَلْعَرَبِيَّةُ • 繁体字 • 한국어 • Español • Tagalog • ትግርኛ • Tiếng việt • English • af-Soomaali

እዋናዊ ዝኾነሉ፦ 25 ሓምለ 2022

ሓፈሻዊ መግለጺ

ንበይከን ሂልን ረይኔር ቫሊን ሓዊሱ ኣብ መላእ ደቡባዊ ምብራቕ ሲያትል ብትራንዚት ምጥቃምን ውሕስነቱ ክብ ንምባልን፡ ብእግርኻ ንምስጓም፡ ብብሽክለታ ንምዝውዋር ዘሎ ከይዲ ቀሊል ዝገብርን ንሰርሕ ኣለና።

ፕሮጀክትታት ኣብ ከይዲ ህንጸት፣ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ምድላው ንድፊ፣ ወይ ኣብ ምጅማር እዮም ዝርከቡ። ደረጃ እዞም ፕሮጀክታት ኣብ ዝሃለወ ይሃልው፣ ነቲ ዝህልወካ ርኢቶ ክንሰምዕ እዩ ድልየትና።

ደቡብ ምብራቕ ሲያትል ብዓቢኡ፡

ናይ ከባቢታት መንበሪ ጎደና ገንዘባዊ ሓገዝ (Neighborhood Street Fund)

ቤከን ሂል (Beacon Hill):

ረይኔር ቫሊ (Rainier Valley):

ብተሓጋገዝቲ ኤጀንሲታት ዝምርሑ ፕሮጀክታት

ብዛዕባ እቶም ኣብ መላእ እታ ከተማ ዝካየዱ ፕሮጀክትታት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ነቲ ናይ ካፒታል ፕሮጀክትታት ዳሽቦርድና ርአ።